DSC00200-2

Behandlinger og priser

GenereltPris
Undersøkelse inkludert røntgen, tannrens, hygienetillegg970
Hygienetillegg/engangsutsyr215
Anestesi190
Røntgenbilde100
OPG800
Fyllingsterapi, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg /engangsutstyrPris
Komposittfylling, 1 flate850
Komposittfylling, 2 flater1300
Komposittfylling, 3 flater1500
Kompliserte fyllinger kan tidsdebiteres med2000 per time
Protetikk, inkludert anestesi, hygienetillegg og tannteknikerutgifterPris
Krone (porselenskrone, zirkonium, metall-keram)5500-6500
Porselensonlay, porselenslaminater6000-6500
Bro (porselen, metall-keram)6000-6500 pr. ledd
Stiftoppbygging1000
Støpt metallstift1000
Vitallium delprotese13000
Helprotese, 1 kjeve10000
Rebasering2500
Bittskinner
Myk
Hard (inkl. 1 etterkontroll)

1500
4500
Endodontisk behandling, ikke inkludert anestesi, hygienetillegg, røntgenPris
1 kanal2000
2 kanaler2500
3-4 kanaler5000
Ekstraksjoner, ikke inkludert anestesi og hygienetilleggPris
Ukomplisert ekstraksjon1200
Komplisert ekstraksjon tidsdebiteres
Periodontalbehandling:
Tidsdebiteres med timeshonorar, ikke inkludert anestesi og hygienetillegg
NB! Deler av beløpet dekkes av Helfo
BlekingPris
Blekeskinne en kjeve + blekemiddel2000
Blekeskinner begge kjever + blekemiddel3500
Gebyr for uteblivelse til avtalt timePris
½ time400
1 time800